ПОЛИТИКА+

аналитическое сетевое издание

Закон України «Про основи національної безпеки України» (2003 р.) передбачає, що національна безпека (НБ) України «забезпечується шляхом проведення виваженої державної політики відповідно до прийнятих в установленому порядку доктрин, концепцій, стратегій і програм у політичній, економічній, соціальній, воєнній, екологічній, науково-технологічній, інформаційній та інших сферах». При цьому «Вибір конкретних засобів і шляхів забезпечення… обумовлюється необхідністю своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру і масштабам загроз національним інтересам» (ст.5.). Відповідно, важливим є питання тих акторів (як державних, так і суспільних), до сфери компетенції та відповідальності яких належать питання національної безпеки.

Подробнее
книги Подробнее