ПОЛИТИКА+

аналитическое сетевое издание

ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
створено в 1995 році групою молодих науковців (політологів, соціологів, культурологів, істориків).

ЦДПГС є науково-дослідницькою організацією. В сферу наших інтересів входять:

— процес розвитку політичних інститутів і процесів;

— молодіжний, жіночий, робітничий та профспілкові рухи;

— партійні організації;

— проблеми міжнародної та національної безпеки;

— регіональні конфлікти;

— релігійні проблеми.

Експерти ЦДПГС проводять моніторинги політичної, соціально-економічної та релігійної ситуації в Україні; організовують конференції, круглі столи та фокус-групи з різних тем; проводять соціологічні та експертні дослідження.

Окремим напрямком діяльності Центру є консультування під час виборчих кампаній, надання послуг в сфері політичного консалтингу, організації та проведення виборчих та рекламних кампаній, інформаційний супровід.

Контакти:

E-mail.: debugwizards@gmail.com